UTELEKEPLASS

Denne er tilpasset de minste barna i barnehagen. Her har vi laget forskjellige miljø som gir barna utfordringer motorisk og vil gi ny inspirasjon til lek.