Hvordan gi barnet ditt en god start på dagen

Følg barnet inn på avdelingen. Vi kommer og møter i garderoben når vi har mulighet, men det aller viktigste på morgenen er å være tilstede for de barna som har kommet. Da sikrer vi trygghet og ro på avdelingen.

Sikre deg at en voksen har tid og ser ditt barn, før du går.

Gå, når du har sagt ha-det. Det kan oppleves vondt å gå når barnet er lei seg, men når du først har tatt avskjed er det best at du følger opp dette og går. Vår erfaring er at når foreldre holder avtaler, blir barnet trygge og fortere klare for å starte barnehagedagen.