Levering og henting

Forventninger til foreldre ved henting

Gi klar beskjed til en voksen på din avdeling når du henter ditt barn. Da kan vi krysse barnet ut og vi kan opprettholde sikkerheten på avdelingen. Vi anser barnet som ditt ansvar når det er hentet. Har du avtalt at andre skal hente barnet (besteforeldre, venner), gi beskjed om dette til dem også. Det er veldig vondt å lete febrilsk etter barn som har blitt hentet.

Ikke la barnet åpne porten når dere kommer og går. Da vil de også gjøre dette i barnehagetiden. Hjelp oss å lære barna at porten er de voksnes ansvar.

Lukk porten helt hver gang du går inn og ut. Vi har ingen barn å miste!! Pass også på at du kun får med deg de barna du skal.

Ved fester og arrangement i barnehagen forventer vi at du følger opp og tar ansvar for ditt barn.

 Kommunikasjon med dere foreldre er viktig ved henting og levering. Vi har likevel et ønske om at når du har du mye å si til personalet, avtal gjerne et møte! Dette for at vi skal kunne ha tid og fokus på det dere vil snakke om. Ved henting og levering har vi ofte mange barn vi skal følge opp og opprettholde sikkerheten for.