TFS

Tverrfaglig samarbeissystem =TFS

Målgruppe er Barn og unge (0 – 16/23 år) som har behov for råd og

eventuelle tiltak fra ulike fagfelt.

 

Hem deltar på TFS møter:

Foreldre/Foresatte

Barnehage/skole

Helsetjeneste

Barneverntjeneste

PP- tjeneste

 

Samtykke fra foreldrene/foresatte er en forutsetning for at de ulike

aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge.

Et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barnsutvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder.Foreldrene/foresatte er en viktig ressurs som har stor kompetanse om sitt barn. Denne kompetansen kan være avgjørende for å finne gode løsninger.

LES MER HER: http://www.asker.kommune.no/Barn-unge-og-familie/Er-du-bekymret-for-et-barn-ungdom-eller-en-familie/Tverrfaglig-samarbeid