Barnehagen vår

Barnehagens grunnsyn

For å nå vår visjon, våre verdier, Rammeplan for barnehagen og andre lovverk, har vi kommet frem til et felles grunnsyn. Personalet i Billingstad barnehage kommer hit med sine ressurser, faglig ståsted og opplevelser fra egen oppvekst. Det er derfor viktig å ha et felles grunnsyn som vi skal jobbe etter.

Alle mennesker skal ha mulighet til å ha hovedrollen i sitt liv

Alle barn skal ses på med varme i blikket

Hvert barn er viktigst

Alle barn skal få litt ekstra

 

 

Barn er viktige bidragsytere og vi vil skape et miljø der de kan gi av seg selv

 

 

 

Mål

Barna skal oppleve balanse mellom ro, hvile og aktivitet

  • Bruke barnehagens rom både ute og inne med små barnegrupper
  • Barna skal hver dag få tilbud om ulike grov og finmotoriske aktiviteter
  • Alle barn skal ha mulighet til hvile og ro hver dag
  • Legge tilrette for en god start på dagen, der barna blir møtt av rolige og tilstedeværende voksne

Barnehagen skal legge til rette for lek og vennskap sammen med lekne voksne

  • Alle barn skal ha vært med i en lekegruppe barn i løpet av en uke
  • Alle voksne skal være beviste på når vi prioriterer praktiske oppgaver
  • Lek og vennskap skal fremmes gjennom temaer og aktiviteter gjennom året
  • Voksne som med innlevelse, varme og toleranse, er deltagende i barnas lek

 

Avdelinger

Humla har 14 barn i alderen 1-2 år.

Gresshoppa har 14 barn i alderen 1-2 år.

Marihøna har 18 barn i alderen 3-4 år.

Blåvinge har 18 barn i alderen 3-4 år.

Grevlingen har 18 barn i alderen 5 år.

 

Åpningstider

Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra 7.30 – 17.00.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen
stengt.

Barnehagen holdes stengt på planleggingsdager (inntil 5 planleggingsdager i
året). Nærmere beskjed gis i god tid.

I romjulen, påskedagene og er barnehagens åpningstid 07.30–15.30.

De to siste hele ukene av juli er barnehagen stengt.