Søknad om barnehageplass

Billingstad Barnehage er en privat barnehage. Våre opptakskriterier finnes i våre vedtekter. Alle barnehagene i Asker, både private og kommunale har samordnet opptak.

Åpen dag: 5 februar kl. 9.00 - 16.00 ønsker vi barnehagesøkere velkommen på besøk til vår barnehage. Da kan dere få titte på lokalene, hilse på personalet og spørre om det dere lurer på. Velkommen

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Søker du etter fristen, stiller du etter de som har søkt innen fristen.

Ved årets hovedopptak har vi:

  • 3 ledige plasser for barn født 2016
  • 14 ledige plasser for barn født 2017/2018

Tidsplan for vårens opptak:

  • Første runde med barnehagetilbud sendes ut i Uke 12, så fortløpende til vi har fylt opp plassene.
  • Endelig avslag sendes ut i uke 19/20
  • Klagefrist uke 22

Resten av året praktisere vi løpende opptak. Hvis vi får ledige plasser, vil aktuelle kandidater på vår søkerliste bli valgt ut fra våre opptakskriterier.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, kan søke plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Vi opererer ikke med nummerert venteliste. Det er heller ikke slik at du får søkeransinitet etter hvor mange ganger du har søkt. Det må søkes på nytt hvert år, for å komme med i opptaket. Dette for å forhindre at gamle uaktuelle søkere ikke blir liggende igjen på listene våre.

Du kan søke plass i barnehage ved å gå inn på søknadsskjemaet som ligger på
http://www.asker.kommune.no/Barnehage/

eller

https://skjema.asker.kommune.no/viewer/0220/bruker?retur=%2fviewer%2f0220%2f0220_701660o&shortname=0220_701660o

Vi ønsker dere hjertelig velkommen som søkere til Billingstad Barnehage.