Søknad om barnehageplass

Billingstad Barnehage er en privat barnehage. Våre opptakskriterier finnes i våre vedtekter. Alle barnehagene i Asker, både private og kommunale har samordnet opptak.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Resten av året praktisere vi løpende opptak. Hvis vi får ledige plasser, vil aktuelle kandidater på vår søkerliste bli valgt ut fra våre opptakskriterier.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, kan søke plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Vi opererer ikke med nummerert venteliste. Det er heller ikke slik at du får søkeransinitet etter hvor mange ganger du har søkt. Det må søkes på nytt hvert år, for å komme med i opptaket. Dette for å forhindre at gamle uaktuelle søkere ikke blir liggende igjen på listene våre.

Du kan søke plass i barnehage ved å gå inn på søknadsskjemaet som ligger på
http://www.asker.kommune.no/Barnehage/

eller

https://skjema.asker.kommune.no/viewer/0220/bruker?retur=%2fviewer%2f0220%2f0220_701660o&shortname=0220_701660o

Vi ønsker dere hjertelig velkommen som søkere til Billingstad Barnehage.