Brukerundersøklese

Her er resultat av bukerundersøkelse fra november 2017. Denne undersøkelsen ble gjennomført av Utdanningsdirektoratet. Svarprosenten i vår barnehage var på 69,5 %

Oppsummering av resultatet
(Dette på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er svært fornøyd)

Ute og innemiljø 4,2

Relasjon mellom barn og voksne 4,5

Barnets trivsel 4,7

Informasjon 4,2

Medvirkning 4,3

Henting og levering 4,3

Tilvenning og skolestart 4,3

Tilfredshet totalt sett 4,5