MED BARNS BESTE I FOKUS

Vår barnehage skal være med barnets beste i fokus. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne.