Dugnad

Barnehagen arrangerer to dugnader i året. En på våren og en på høsten.

Høstens dugnad er lagt til onsdag 9 og torsdag 10. oktober.

Alle foreldre må stille på dugnad eller utføre en oppgave i ettertid, som barnehagen trenger utført.

Dugnadskomiteen

  • Pelle Sneen ( barn på Blåvinge)
  • Hans-Fredrik Follegg (barn på Grevlingen og Marihøna)
  • Tonje Sem Myklebust (barn på Blåvinge)
  • Monica Børgund (barn på Grevlingen og Blåvinge)