Eierstyret

Styret valgt på årsmøte 19. mars 2018 Styrets oppgaver er å være arbeidsgiver for de ansatte og sikre at barnehagen driftes forsvarlig økonomisk og pedagogisk.

Styremedlemmer

  • Chrstian Trender - styrets leder
  • Kristoffer Moum - eierrepresentant
  • Anette Sievers-Dalby - foreldrerepresentant
  • Linn F. Kielland - foreldrerepresentant

 

Vara:

  • Gjertrud Orre
  • Kyrre Lind-Isaksen