eFaktura

Barnehagen ønsker at oppholdsbetaling skal legges inn som eFaktura.

 Å tegne seg på eFaktura er noe man gjør selv i nettbanken. Når man går inn i nettbanken for å betale fakturaen, vil det komme opp informasjon om at barnehagen tilbyr eFaktura. Dersom dette ikke skulle opp automatisk, så gå på tilbydere og let opp Private Barnehagers Landsforbund. Deretter følger du oppskriften i nettbanken. eFakturareferansen består av åtte siffer, disse finner du omtrent midt på fakturaen.