Ansatte

Blåvinge

Blåvinge Avdeling

Stilling: Annet
480 61 176
blavinge@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 19 barn i alderen 3-4 år

Monika Wefald

Stilling: Pedagogisk leder
480 61 176
blavingepedagog@billingstadbarnehage.no

Sarah Braathen

Stilling: Førskolelærer
480 61 176

Barnevernspedagog

Jonas Andersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Helene Sletvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gresshoppa

Gresshoppa Avdeling

Stilling: Annet
414 51 252
gresshoppa@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 14 barn i alderen 1-2 år

Malkit Kaur

Stilling: Assistent

Monika Markiewicz

Stilling: Assistent

Ann Marie Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
414 51 252
gresshoppapedagog@billingstadbarnehage.no

Silje Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Helene Berger

Stilling: Barnehagelærer
414 51 252

Grevlingen

Grevlingen Avdeling

Stilling: Annet
415 52 204
grevlingen@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 18 skolestartere.

Siv Fjeld

Stilling: Assistent

Ingvild Skjølsvik

Stilling: Pedagogisk leder
415 52 204
grevlingenpedagog@billingstadbarnehage.no

Camilla Westman

Stilling: Pedagogisk leder
415 52 204

Nina Elizabeth Johnsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

60 % stilling

Humla

Humla Avdeling

Stilling: Annet
921 69 846
humla@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 14 barn i alderen 1-2 år

Monika Markiewicz

Stilling: Assistent

Inger Berger Petterson

Stilling: Assistent

Jessica Bendixen

Stilling: Pedagogisk leder
jessica@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Anne-Celin Vibstad-Gyllenhammar

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kari Standnes

Stilling: Barnehagelærer
921 69 846
humlapedagog@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Trine Henriksen

Stilling: Daglig leder
66 85 12 40
trine@billingstadbarnehage.no

Jessica Bendixen

Stilling: Pedagogisk leder
jessica@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Marihøna

Marihøna Avdeling

Stilling: Annet
952 88 782
marihona@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 18 barn i alderen 3-4 år

Marie Øy

Stilling: Assistent

Øystein Eriksen

Stilling: Assistent

Ekstraressurs på huset

Henriette Young-Andersen

Stilling: Assistent

Helle Tanderup

Stilling: Pedagogisk leder