Ansatte

Blåvinge

Blåvinge Avdeling

Stilling: Annet
480 61 176
blavinge@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 18 barn i alderen 3-4 år

Monika Wefald

Stilling: Pedagogisk leder
480 61 176
monika@billingstadbarnehage.no

Nina Elizabeth Johnsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
480 61 176
nina@billingstadbarnehage.no

60 % stilling

Kari Standnes

Stilling: Barnehagelærer
480 61 176
kari@billingstadbarnehage.no

Sarah Braathen

Stilling: Ressurspedagog
480 61 176
sarah@billingstadbarnehage.no

Barnevernspedagog

Gresshoppa

Gresshoppa Avdeling

Stilling: Annet
414 51 252
gresshoppa@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 14 barn i alderen 1-2 år

Malkit Kaur

Stilling: Assistent
414 51 252
mailkit@billingstadbarnehage.no

Ann Marie Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
414 51 252
annmarie@billingstadbarnehage.no

Ann Marie er styrerassistent og fungerer som daglig leders stedfortreder når hun ikke er tilstede.

Silje Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Helene Berger

Stilling: Barnehagelærer
414 51 252
helene@billingstadbarnehage.no

Grevlingen

Grevlingen Avdeling

Stilling: Annet
415 52 204
grevlingen@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 18 skolestartere.

Siv Fjeld

Stilling: Assistent
415 52 204
siv@billingstadbarnehage.no

Henriette Young-Andersen

Stilling: Assistent
415 52 204
henriette@billingstadbarnehage.no

Ingvild Skjølsvik

Stilling: Pedagogisk leder
415 52 204
ingvild@billingstadbarnehage.no

Jonas Andersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
415 52 204
jonas@billingstadbarnehage.no

Humla

Humla Avdeling

Stilling: Annet
921 69 846
humla@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 15 barn i alderen 1-2 år

Øystein Eriksen

Stilling: Assistent
921 69 846
oystein@billingstadbarnehage.no

Ekstraressurs på huset

Inger Berger Petterson

Stilling: Assistent
921 69 846
inger@billingstadbarnehage.no

Jessica Bendixen

Stilling: Pedagogisk leder
921 69 846
jessica@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Anne-Celin Vibstad-Gyllenhammar

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
921 69 846
ann-celin@billingstadbarnehage.no

Shannon Fisherkeller

Stilling: Barnehagelærer
921 69 846
shannon@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Trine Henriksen

Stilling: Daglig leder
66 85 12 40
trine@billingstadbarnehage.no

Ann Marie Haugen

Stilling: Pedagogisk leder
414 51 252
annmarie@billingstadbarnehage.no

Ann Marie er styrerassistent og fungerer som daglig leders stedfortreder når hun ikke er tilstede.

Jessica Bendixen

Stilling: Pedagogisk leder
921 69 846
jessica@billingstadbarnehage.no

Ledelsen

Marihøna

Marihøna Avdeling

Stilling: Annet
952 88 782
marihona@billingstadbarnehage.no

Avdeling med 19 barn i alderen 3-4 år

Marie Øy

Stilling: Assistent
952 88 782
marie@billingstadbarnehage.no

Camilla Westman

Stilling: Pedagogisk leder
952 88 782
camilla@billingstadbarnehage.no

Helle Tanderup

Stilling: Pedagogisk leder

Helene Sletvold

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
952 88 782
helenes@billingstadbarnehage.no

Andre ansatte

Monika Markiewicz

Stilling: Vikar
414 51 252