Når er barnet frisk nok til å gå i barnehage

Barnet bør holdes hjemme når det ikke er i form til å følge aktiviteter knyttet til en barnehagedag og når det er en smitterisiko for andre barn og voksne.

Barnehagen følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

http://www.fhi.no/