Blåvinge

På Blåvinge går det 18 barn i alderen 3-4 år.

Her på Blåvinge er vi en gjeng.
4 store og 18 små i fleng

Vi leser bok og tegner med kritt.
Lego, dyr og dukker er en hitt.

Ut på tur vi liker å gå
Lavvuen er ofte målet vi skal nå.

Biller, mark og kuer er stas
Og maten spiser vi uten fjas.

Vi synger, leker og ler en masse
Ja her har vi plass til å la Vær å stresse.

Velkommen til oss skal du være
Vi tar vare på dine kjære

Hilsen Blåvinge

 

Kontakte Blåvinge:
blavinge@barnehage.no

Mobil 480 61 176