Planleggingsdager

BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER

 

Planleggignsdager i 2019

Torsdag 15. og fredag 16. august

 

Planleggingsdager 2020

Torsdag 2. jauuar

Fredag 22. mai

Fredag 5. juni

 

Disse dagene er barnehagen stengt