TFS - tverrfaglig samarbeidssystem

Asker kommune har faste rutiner i forhold til samarbeid og drøfting av barn det er knyttet bekymring til.

TFS består av; barnehage / skole, helse, PPT og barnevernsfagligkompetanse er representert.

• Et forum for drøfting av saker som en trenger å få belyst fra flere fagområder.

• Arbeidet kan bidra til at saker løses på lavest mulig nivå.

• Brukermedvirkning i disse møtene er en forutsetning. Foreldrene/foresatte er en viktig ressurs som har stor kompetanse om sitt barn. Denne kompetansen kan være avgjørende for å finne gode løsninger.

• Samtykke fra foreldrene/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. Jf. profesjonsspesifikke taushetsregler.

Møter en gang pr mnd ved Hvalstad eller Billingstad Barnehage.

Ønsker du å ta opp en sak rettes dette til:
 
Pedagogisk leder eller daglig leder i barnehagen.
 
eller
 
Charlotta Nygren
Mellomleder Torstadsonen barnehager
Tlf: Solstad bhg 66799060/ Hvalstad bhg 66779780
charlotta.nygren@asker.kommune.no